Disclaimer.

 

De informatie op onze website is bedoeld om informatie te verschaffen over alle vormen van wandelen, wandelsport verengingen, wandelsport bonden en federaties en bij behorende zaken.

 

De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

 

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

 

Wandelervaring kan dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie.

 

Alle Informatie op onze website wordt door ons of eventueel door anderen geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

 

Door onze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Wandelervaring.nl niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van - onder meer - onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

 

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de webmaster auteursrechtelijke werk, verslagen, teksten en/of foto's te gebruiken en te publiceren in verenigingsblaadjes of op websites. Alle informatie, ook als deze nog niet is gepubliceerd maar wel op de server aanwezig is, en al wel in het archief staat mag niet worden gebruikt.

 

Tevens aanvaardt Wandelervaring.nl geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

 

Mochten er schrijffouten in de tekst staan, het spijt me, ik ben geen Neerlandicus en probeer zo goed mogelijk mijn verhaal te doen.